Home
 

اطلاعیه بسیار مهم 

دانشجویان عزیز

  • به علت اختلال در شبکه اینترنتی دانشگاه , زمان ثبت نام کلیه دانشکده ها روز چهارشنبه 94/06/25 به روز شنبه مورخ 94/06/28 اصلاح می گردد.
  • همچنین ثبت نام روز سه شنبه مورخ 94/06/24 در روز چهارشنبه 94/06/25 نیز تمدید می گردد.
  • ضمنا تاریخ ثبت نام متاخرین به روزهای 29 و 30 شهریور ماه تغییر می یابد.

مجتمع فنی و مهندسی : انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر - پل چهارم -

چهل و پنج متری آهنگ - خیابان کوثر - تلفن 5-33722831

سایت دانشکده فنی : http://fe.azad.ac.ir